bochulyakpartners@gmail.com
(097) 915-07-56

Новина

Протокол про надання доступу до матеріалів досудового розслідування із відмітками про відмову ознайомитись із такими не є підтвердженням факту відкриття матеріалів провадження.

Таку правову позицію висловив Касаційний кримінальний суд у справі № 279/1513/17.
Касаційний кримінальний суд у своїй постанові вказав, що відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 290 КПК України визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування. Прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати доступ до матеріалів досудового розслідування, які є в його розпорядженні, у тому числі будь-які докази, які самі по собі або в сукупності з іншими доказами можуть бути використані для доведення невинуватості або меншого ступеня винуватості обвинуваченого, або сприяти пом`якшенню покарання.
При цьому закон не визначає певної форми процесуального документа, яким би підтверджувався факт надання доступу та ознайомлення з матеріалами провадження, а лише встановлює, що цей факт повинен бути письмово підтверджений самим учасником кримінального провадження, якому надано доступ. Такі письмові документи повинні додаватися до матеріалів кримінального провадження як підтвердження того, що кожна із сторін виконала свої обов`язки і не порушила прав учасників кримінального провадження (зокрема, права вимагати відкриття матеріалів провадження та права на ознайомлення з цими матеріалами).
Проте як на підтвердження виконання стороною обвинувачення вимог ст. 290 КПК України суд першої інстанції послався на протокол про надання доступу до матеріалів досудового розслідування, в якому зазначено, що в приміщенні органу поліції в присутності двох понятих підозрювана та її захисник відмовилися засвідчити підписами підтвердження факту надання доступу до матеріалів досудового розслідування.
Однак цей протокол сам по собі не є підтвердженням факту відкриття стороні захисту матеріалів кримінального провадження в розумінні положень ст. 290 КПК України.
Повний текст рішення за посиланням:
http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/86435695